Kancelaria

Nagrody i osiągnięcia

W X Rankingu Kancelarii Prawnych w 2013 r. w kategorii kancelarii prawnych zatrudniających do 49 prawników z uprawnieniami Kancelaria zajęła 36 miejsce, natomiast w 12. Edycji Rankingu Kancelarii Prawniczych 2014 „Rzeczpospolitej” Kancelaria zajęła 62. miejsce w Polsce i 2. w regionie.

W III Rankingu „Rzeczpospolitej" w 2009r. Kancelaria zajęła 51 miejsce pod względem liczby radców prawnych i adwokatów, 46 miejsce pod względem liczby prawników, 1 miejsce w regionie; W IV Rankingu „Rzeczpospolitej"2010r. Kancelaria zajęła 70 miejsce pod względem liczby radców prawnych i adwokatów, 36 miejsce pod względem liczby prawników, 1 miejsce w regionie.

W V Ogólnopolskim Rankingu Kancelarii Prawnych opublikowanym w 2011 roku przez największy dziennik gospodarczy – Gazetę Prawną Kancelaria znalazła się na 21 miejscu. W edycji Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2011 r. Kancelaria uplasowała się na 82 miejscu w skali kraju i 1 miejscu w regionie.

Ponadto prawnicy Kancelarii biorą czynny ( poprzez przygotowywanie referatów i wystąpień) jak i bierny udział w konferencjach naukowych zarówno w kraju jak i za granicą. Publikacje Wspólników są przygotowywane i wydawane pod egidą głównych polskich ośrodków akademickich ( Katolicki Uniwersytet w Lublinie) jak zagranicznych ( Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Lwowskiego).

Kontakt

ul. Elizy Orzeszkowej 32 lok. 502
15-084 Białystok

Tel.: 85 744 66 59
Fax 85 746 03 81

www.kprawna.pl
kprawna@kprawna.com.pl

mapa dojazdu