Kancelaria

Kancelaria

Kancelaria Radców Prawnych „J. Kamieńska, B. Niewiński, J. Wasiluk” S.C. została założona w 1999 r. z połączenia dwóch funkcjonujących od 1992 r. Kancelarii Prawniczych: „J. Kamieńska, B. Kazberuk” S.C. oraz „B. Niewiński, J. Wasiluk” S.C.

W ramach działalności Kancelarii oferujemy kompleksową, stałą i doraźną obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych w szczególności w zakresie prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego, prawa handlowego, prawa gospodarczego, prawa podatkowego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, prawa bankowego, prawa upadłościowego, prawa restrukturyzacyjnego.

W trakcie naszej działalności bierzemy  udział w tworzeniu i rozwijaniu wielu podmiotów gospodarczych zdobywając renomę i uznanie ze strony naszych klientów.

Kancelaria wykonała i wykonuje wiele analiz prawnych dla różnych podmiotów gospodarczych, uczestniczyła w procesach prywatyzacji, opracowywała analizy prawne w zakresie różnego rodzaju umów, uczestniczy w zawieraniu kontraktów zagranicznych przez firmy krajowe, współpracowała i współpracuje przy zakładaniu spółek prawa handlowego.

Pracownicy Kancelarii na stałe współpracują z przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność gospodarczą, jednostkami samorządu terytorialnego na terenie województwa podlaskiego oraz z samorządami gospodarczymi, m.in. Izbą Przemysłowo – Handlową i Podlaskim Klubem Biznesu.

W kancelarii pracuje grupa prawników stanowiących gwarancję profesjonalnej obsługi prawnej, posiadających doświadczenie z wielu dziedzin prawa. Obecnie Kancelaria zatrudnia i współpracuje z  osobami w siedzibie w Białymstoku, jak również w oddziale w Warszawie .

Kancelaria świadczy usługi prawne także w języku angielskim, rosyjskim, niemieckim, łotewskim.

Znaczącym w działalności Kancelarii jest działalność  na rynkach zagranicznych . Prowadzimy tą działalność poprzez biura w Wilnie – Litwa i Mińsku na Białorusi. Kancelaria współpracuje z kancelariami adwokackimi z Wilna , Mińska , Rygi (Łotwa) z którymi realizuje projekty inwestycyjne bądź współpracuje w zakresie prowadzonych postępowań windykacyjnych.

Ważnym elementem w działalności Kancelarii jest doradztwo w zakresie prawa podatkowego. Kancelaria na stałe współpracuje z  kancelarią doradców podatkowych posiadających duże doświadczenie w zakresie rozwiązywania problemów związanych z tą gałęzią prawa.

Kontakt

ul. Elizy Orzeszkowej 32 lok. 502
15-084 Białystok

Tel.: 85 744 66 59
Fax 85 746 03 81

www.kprawna.pl
kprawna@kprawna.com.pl

mapa dojazdu