Realizacja i wynagrodzenie

Realizacja i wynagrodzenie

Kancelaria świadcząc usługi prawnicze, które polegają na bieżącej obsłudze prawnej lub też na wyspecjalizowanej obsłudze prawnej, ma na celu zapewnienie Klientowi możliwości korzystania z najlepszych praktyk w danej dziedzinie, oraz innowacyjnych rozwiązań.

1. Świadcząc bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstwa, Kancelaria proponuje świadczenie usług na zasadzie pozostawania w gotowości przez określonych w umowie prawników, w umówionym czasie i miejscu, oraz telefonicznej dyspozycji przez cały czas trwania umowy. Ponadto przewidujemy możliwość organizowania telekonferencji przy użyciu wskazanych numerów telefonów. Dodatkowo, po uprzednim uzgodnieniu terminu, istnieje możliwość skorzystania z wiedzy specjalistów z różnych gałęzi prawa poprzez porady prawne i konsultacje.
Świadczenia powyższe będą polegać na udzielaniu porad prawnych, przygotowywaniu bądź opiniowaniu projektów dokumentów, udziale w negocjacjach, ewentualnie podejmowaniu działań w imieniu Zleceniodawcy wobec kontrahentów w granicach udzielonych pełnomocnictw.
Taki model współpracy, charakteryzuje się stałym wynagrodzeniem ryczałtowym Kancelarii, ustalonym umownie w ramach określonego przez klienta miesięcznego limitu godzin pracy kancelarii.

2. Poprzez pojęcie wyspecjalizowanej obsługi prawnej,a zwłaszcza polegające na sporządzaniu opracowań, ekspertyz i opinii prawnych, ewentualnej obsłudze prawnej innych przedsięwzięć i projektów oraz umów i kontraktów, obsłudze dotyczącej skomplikowanych problemów prawnych, a także zastępowanie Zleceniodawcy przed właściwymi organami krajowymi i zagranicznymi, proponujemy wynagrodzenie według stawek godzinowych.

3.  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, przy świadczeniu usług prawniczych na podstawie pojedynczego zlecenia, Kancelaria proponuje także wynagrodzenie jednorazowe, określone z góry przed podpisaniem umowy.

Kontakt

ul. Elizy Orzeszkowej 32 lok. 502
15-084 Białystok

Tel.: 85 744 66 59
Fax 85 746 03 81

www.kprawna.pl
kprawna@kprawna.com.pl

mapa dojazdu